DOMŮ    

(c) Ing. Roman Gratza, Ph.D.

Potrubí - ANSYS model Potrubí - ANSYS model - řez Potrubí - ANSYS model - výsledky
  • Realizoval jsem stovky návrhů a posouzení termoplastových konstrukcí jako např.:
    • nadzemní a podzemní nádrže různých tvarů,
    • potrubní systémy a jejich části (průmyslové rozvody, pokládka potrubí do výkopu, bezvýkopové technologie).
  • Mám zkušenosti s termoplastovými materiály jak pro běžné použití (PE, PP, PVC) tak pro speciální použití (PVDF, E-CTFE, PTFE, PFA). Často se setkávám i s jinými typy materiálů, a to jak s klasickými materiály (ocel, beton, dřevo), tak i např. s lamináty či sklem.
  • Provádím statické návrhy a posouzení termoplastových konstrukcí podle norem ČSN EN nebo německých směrnic ATV, DVS.
  • Při posuzování termoplastové konstrukce přihlížím zejména k funkčnosti a ceně konstrukce, vhodnosti tvaru a rozměrů konstrukce, proveditelnosti konstrukce, volbě materiálu, době a velikosti působení zatížení, vlivu změny teploty, vlivu okolního prostředí, způsobu spojování apod.