DOMŮ    

(c) Ing. Roman Gratza, Ph.D.

Ing. Roman Gratza, Ph.D.

Odborná praxe

 • 2006 – dosud: Technická a poradenská činnost v oboru termoplastových konstrukcí
 • 2006 – dosud: Svářečský dozor
 • 2004 – dosud: Školící činnost svářečského personálu (UNO PRAHA, spol. s r. o.)
 • 2007 – dosud: Pedagogická činnost (Ústav stavební mechaniky, FAST VUT v Brně)
 • 2005 – 2011: Výzkumné centrum CIDEAS (FAST VUT v Brně)

Vzdělání

 • 2014: Pracovník NDT – kapilární zkoušení PT/w (stupeň 2 dle ČSN EN ISO 9712)
 • 2014: Pracovník NDT – vizuální zkoušení VT (stupeň 2 dle ČSN EN ISO 9712)
 • 2011: Autorizovaný inženýr – obor Statika a dynamika staveb
 • 2009: Pracovník NDT – vizuální kontrola (stupeň 2 dle ČSN EN 473)
 • 2008: Mezinárodní svářečský inženýr (IWE)
 • 2008: Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukcí (IWSD)
 • 2007: Zkušební komisař (PWE)
 • 2005: Technolog svařování termoplastů (PWT)
 • 2004: Pracovník NDT – vizuální kontrola termoplastů (stupeň 2 dle ČSN EN 13100-1)
 • 2002 – 2007: Doktorské studium – FAST VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby, specializace stavební mechanika (disertační práce „Analýza únosnosti konstrukcí a prvků z termoplastů“)
 • 1997 – 2002: Inženýrské studium – FAST VUT v Brně, obor Konstrukce a dopravní stavby, specializace stavební mechanika (diplomová práce „Plastické chování konstrukcí z polypropylénových bloků“)
 • 1993 – 1997: SPŠ stavební v Opavě