DOMŮ    

(c) Ing. Roman Gratza, Ph.D.

Navrhování a posuzování svařovaných nádrží z termoplastů

Jedná se o odborný seminář zaměřený na problematiku navrhování a posuzování termoplastových nádrží. Seminář je určen pro projektanty, konstruktéry, technology a další zájemce z oboru.

Cíl semináře:

Účastníci budou seznámeni se základními materiálovými vlastnostmi termoplastů, s možnostmi návrhu a posouzení termoplastových nádrží. Na základě poznatků ze semináře budou účastníci schopni zjednodušeně navrhovat termoplastové konstrukce a aplikovat konstrukční zásady.

Obsah semináře:

Legislativa, zásady návrhu svařované konstrukce, příčiny poruch svařovaných konstrukcí, mechanizmy poškozování svařované konstrukce, mechanické vlastnosti termoplastů, reologické chování (tečení a relaxace), kritéria pevnosti, skořepinové konstrukce (zjednodušený návrh nádrží), konstrukční zásady, metoda konečných prvků (základní poznatky, typy a ukázky analýz).

Program semináře:

Stáhněte si program semináře v pdf

Místo konání semináře:

Purkyňova 648/125, 621 00 Brno-Medlánky

Ubytování:

Ubytování není v ceně semináře, každý si zajišťuje sám.

Doplňující informace:

Každý účastník obdrží odbornou příručku pro navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů. Pro každého absolventa je připraveno osvědčení o absolvování kurzu. Seminář bude otevřen při minimálním počtu 10 účastníků.