DOMŮ    

(c) Ing. Roman Gratza, Ph.D.

Výpočty staticky namáhaných svarových spojů z termoplastů

Jedná se o odborný seminář zaměřený na výpočty staticky namáhaných svarových spojů. Seminář je určen pro projektanty, konstruktéry, technology a další zájemce z oboru.

Cíl semináře:

Účastníci budou schopni navrhnout a posoudit staticky namáhané svarové spoje z termoplastů.

Obsah semináře:

Tenzor napětí a deformace, zobecněný Hookeův zákon, hlavní napětí (invarianty), zobrazení napjatosti, různé případy napjatosti, hydrostatická a deviatorická část tenzoru napětí, kritéria pevnosti a plasticity (Rankin, Tresca, Mises). Průřezové charakteristiky, základní způsoby namáhání prutů (tah, tlak, ohyb, kroucení), staticky namáhané svarové spoje (příklady).

Program semináře:

Stáhněte si program semináře v pdf

Místo konání semináře:

Purkyňova 648/125, 621 00 Brno-Medlánky

Ubytování:

Ubytování není v ceně semináře, každý si zajišťuje sám.

Doplňující informace:

Každý účastník obdrží odbornou příručku pro navrhování a posuzování svařovaných konstrukcí z termoplastů. Pro každého absolventa je připraveno osvědčení o absolvování kurzu. Seminář bude otevřen při minimálním počtu 10 účastníků.